Usługi:

Konsultacje psychologiczne online

Psychoterapia online

Konsultacje telefoniczne

 

 

Regulamin 

Polityka prywatności

FAQ- dowiedz się więcej o psychoterapii

Cennik i metody płatności

Poradnia Psychologiczna Online

tel. 502 291 584

kontakt@totylkostrach.pl

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright © 2019- 2021 totylkostrach.pl

04 grudnia 2021

 

TEMATYKA NAJWAŻNIEJSZYCH SZKOLEŃ

 

TSR /PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH/

 I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Zespół LETSR, Katowice.

 II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), Zespół Trenerów zrzeszonych w PSTTSR, Wrocław.

TSR – Strategie pracy w obszarach lękowych, Tomasz Świtek, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Praca z Grupą w oparciu o TSR, Tomasz Świtek, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Rybnik.

Zastosowanie TSR w pracy długoterminowej, Tomasz Świtek, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Rybnik.

TSR w pracy z parą w kryzysie, Tomasz Świtek, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Rybnik.

Interwencja kryzysowa w PSR, Zespół LETSR, Warszawa.

 

ACT /TERAPIA AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA/

ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami, Russ Harris i Uczę się ACT

Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT: Korzystanie z wartości i troski o siebie, aby nieść pomoc przy długoterminowych problemach zdrowotnych – Kelly Wilson i Uczę się ACT, Warszawa.

Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, Wprowadzenie do 5 zasad FAP – Matthew Menayas Skinta  i Uczę się ACT.

Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, Wzmacnianie pozytywnych działań, CFT i terapeutyczna miłość – Matthew Menayas Skinta i Uczę się ACT.

Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania ACT – Timothy Gordon i Uczę się ACT.

Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki–    Jozeph Ciarrochi i Uczę się ACT.

Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie – Rau Owen i Uczę się ACT

6 kroków do elastyczności z matrycą ACT – Benjamin Schoendorf i Uczę się ACT

 

PRACA Z CIAŁEM I EMOCJAMI

Oswajanie lęku – Agnieszka Bonar – Sadulska z Correlation, Warszawa.

Kurs Mindfulness – Michael Sanderson z Akademią Mindfulness, Warszawa.

Warsztaty „Zaopiekuj się sobą – jak poznać i przyjąć siebie” – Agnieszka Bonar - Sadulska z Correlation, Wrocław.

„Historia zapisana w ciele – jak słuchać o czym ciało do nas mówi” – Agnieszka Bonar – Sadulska z Correlation, Wrocław.

Kurs trenerski Treningu Zastępowania Agresji (ART), AmityART, Warszawa.                                                                                                          

PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Kurs trenerski Mindfulness dla nastolatków – Akademia Mindfulness, Warszawa.

Teoria I Praktyka EEG-Biofeedback – Centrum Rozwoju Biofeedback, Warszawa.

Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi II - poziom średniozaawansowany, Zespół Forum Media, Warszawa.

Praktyka metod Dam Radę ! oraz Jestem z Ciebie Dumny !, Sławomira Rzepkowska i LETSR, Katowice.

 

ZAINTERESOWANIA / ROZWÓJ OSOBISTY

Trening Trenerów, European Training & Consulting Center, Warszawa.

„7 dni w lesie dla kobiet” – Katarzyna Mikulska - W Miejskiej Kniei, Maków.

Kurs przetrwania z profilem SERE, Wojciech Jasewicz i Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, Ponurzyca.

Warsztaty jogi powięziowej i pracy z ciałem - Bogumiła Moskwa z Sankalpa Rybnik, Michałkowa.

 

Możliwe cele:

 • zwiększenie poziomu wiedzy o sobie (potrzeby, emocje) i świadomości własnego ciała,
 • wypracowanie sposobów na zarządzanie ciałem w lęku (techniki oddechowe, relaksacyjne, redukujące napięcie),
 • świadomość w zakresie odróżniania faktów od opinii i ocen oraz przełożenie tej wiedzy na własne postawy i zachowania,
 • zwiększenie świadomości wpływu dotychczasowych przekonań oraz umiejętność przeformułowywania ich w celu poprawy jakości życia
 • świadomość na co mamy wpływ a na co nie i jak sobie z tym radzić
 • rozróżnianie tego co tu i teraz od kreacji umysłu w zakresie obrazów przeszłości i przyszłości,
 • wzrost własnej samooceny, samoakceptacji, poczucia sprawczości

JAKIE CELE MOGĄ ZOSTAĆ DZIĘKI TERAPII ZREALIZOWANE?

 

Temat konsultacji uzależniony jest od bieżących potrzeb- standardem jest budowanie relacji i poznawanie perspektywy zgłaszającej się z lękiem osoby. Czasami w rozmowie zaczynamy od aktualnej sytuacji, czasem od trudności organizacyjnych, czasem emocjonalnych, często do wizyty skłaniają objawy z ciała albo zaburzone relacje z bliskimi lub w pracy.

Temat i cel terapii jest ustalany wspólnie, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości danej osoby– na co jest się gotowym, co jest aktualnie najbardziej wymagające lub na czym w chwili obecnej zależy najbardziej. Staram się empatycznie słuchać, dopytywać, skłaniać do refleksji i otwierać możliwości rozmaitych wyborów w zarządzaniu sobą.

Pracuję na 3 płaszczyznach: 

rozmowy terapeutycznej (samopoznanie, refleksja, poszerzanie perspektyw),psychoedukacji (poznawanie mechanizmów, normalizacja, nadzieja na rozwiązanie)fizjologii ciała (relaksacja, oddech, redukcja napięcia). Staram się wykorzystywać narzędzia optymalizując ich proporcje w zależności od potrzeb konkretnej osoby i efektów, jakie przynosi ich zastosowanie.

Terapia, w zależności od potrzeb i gotowości, polega głównie na zwiększeniu samoświadomości w zakresie źródeł lęku i reakcji ciała oraz psychiki na jego wyzwalacze. Następnie opracowuje się strategie i techniki  profilaktyki oraz ograniczania reakcji lękowych, zarówno w obszarze reakcji fizjologicznych w ciele, jak i postaw, przekonań, wartości, które mają wpływ na odczuwanie lęku. Ustala się cele oraz konkretne zachowania, jakie pragnie się osiągnąć w procesie terapii. Towarzyszę również w procesie wdrażania zmian, motywując do wytrwałości.

NA CZYM POLEGA TERAPIA LĘKU? CO JEST TEMATEM KONSULTACJI/TERAPII? JAK TO POMAGA?

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

To oczywiście zależy od możliwości danej osoby. Optymalnie jest to około jednego spotkania tygodniowo. Okresowo może to być nawet 2 – 3 spotkania tygodniowo (itd. w przypadku zaostrzenia się stanów lękowych, kryzysu itd.…). 

DŁUGOŚĆ TERAPII

To zależy, TSR zakłada krótkoterminowość (w teorii kilka miesięcy), jednak obecne określa się ją jako „tak długo, jak klient tego potrzebuje”. Są osoby, które po 8 – 10 spotkaniach wypracowują rozwiązania i potrafią skutecznie je stosować. Są osoby, którym zajmuje to więcej czasu lub przechodzą z terapią w inne obszary, np. rozwojowe, czy egzystencjonalne.

JAKA JEST ZAZWYCZAJ CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ? JAKA JEST DŁUGOŚĆ TERAPII?

 

Pracuję głównie w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach, czerpię również z ACT. Zawsze do klienta podchodzę indywidualnie, nie działam schematycznie, duży nacisk kładę na relację. Techniki pracy:

 • typowe dla TSR (nurt, który superwizuję)- skalowanie, pytanie o cud, relacyjność, pytania o wyjątki, planowanie i wdrażanie
 • typowe dla ACT- rozróżnianie kręgów wpływu, odróżnianie projekcji (przeszłość i przyszłość) od tego co tu i teraz, techniki motywacyjne do podejmowania zmian
 • wywiad pogłębiony, aktywne słuchanie, empatyczne wchodzenie w świat klienta
 • psychoedukacja- umożliwia zaakceptowanie lęku jako część własnej natury, która podlega modyfikacji
 • praca z ciałem- odczuwanie ciała, skanowanie, praca z oddechem, relaksacja, obserwacja ciała, zarządzanie ciałem w sytuacjach lękowych
 • praca z emocjami- dostrzeganie, nazywanie emocji, zarzadzanie nimi, normalizowanie emocji
 • praca z potrzebami- odkrywanie, uświadamianie i nazywanie potrzeb, aktywne poszukiwanie i wdrażanie działań w celu zaspokajania potrzeb w zgodzie z własną naturą, szukanie rzeczywistych potrzeb, leżących u podstaw nawyków i uzależnień-  praca nad zastępowaniem dotychczasowych sposobów radzenia sobie, metodami zdrowszymi, bardziej efektywnymi.

W pracy używam również karty metaforyczne, tworzę z klientem mapy myśli, rysunki lub diagramy– w zależności od preferowanego stylu pracy.

JAK PRACUJĘ? (TECHNIKI PRACY) Z JAKICH NURTÓW KORZYSTAM?

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS, w specjalizacji psychologia pozytywna i coaching,  ponadto ukończyłam akredytowane przez PSTTSR szkolenia I i II stopnia (kurs podstawowy i zaawansowany TSR) oraz wiele innych szkoleń specjalistycznych w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach-  w tym interwencje kryzysowe i strategie pracy w obszarach lękowych. Fascynuje mnie psychologia pozytywna oraz praca z ciałem w psychoterapii. 

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. 

Swoje kompetencje terapeutyczne wzbogacam również wiedzą zdobywaną podczas licznych szkoleń w nurcie ACT (akceptacji i zaangażowania) oraz w zakresie pracy z ciałem i emocjami. Jestem w stałym procesie superwizji.

W pracy terapeutycznej kładę nacisk na budowanie relacji opartej na szacunku i współpracy, z indywidualnym podejściem i wrażliwością na potrzeby klienta oraz jego sposobu widzenia siebie i świata. Specjalizuję się również w zagadnieniach komunikacji (w tym porozumienia bez przemocy), negocjacji oraz aspektach profilaktyki zdrowia psychicznego.

Prowadzę prywatną praktykę w Rybniku- Pracownia EVOLUO.

mgr Agnieszka Kułakowska

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

WRóĆ

JAKIE LĘKI?

zaburzenia lękowe z atakami paniki

zaburzenia lękowe uogólnione

zaburzenia lękowo-depresyjne

fobia społeczna

zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne

zaburzenia somatyzacyjne,  hipochondryczne,  autonomiczne pod postacią somatyczną

zaburzenia stresu pourazowego

fobia szkolna

Żyjemy w czasie maksymalizacji efektywności. Świat ma być szybszy, produktywność większa – tacy sami mamy
Odczucie lęku jest znane każdemu z nas. Zwykle udaje nam się opanować jego objawy w

ARTYKUŁY TEGO PSYCHOLOGA

AGNIESZKA KUŁAKOWSKA

UMÓW wizytę ON-LINE lub

Konsultację Telefoniczną