TOTYLKOSTRACH.pl

Nie bój się lęku

UMÓW wizytę ON-LINE lub Konsultację Telefoniczną 
​​​​​​​tel. 502 291 584

502 291 584

X

Regulamin strony i usług na www: totylkostrach.pl

Definicje:

Regulamin: niniejszy regulamin

Administrator: Gabinet psychologiczny-Oliwia Mazelewska- Sokołowska

Serwis: strona internetowa totylkostrach.pl

Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji/zakupu usług: konsultacja psychologiczna lub psychoterapia on-line lub rozmowa telefoniczna

Usługa: Usługi polegają na skontaktowaniu się z użytkownikiem online oraz odbyciu 60 minutowej rozmowy audio i/lub audio-wideo, lub telefonicznej Rozmowa przeprowadzana jest przez dyplomowanego psychologa.

Zasady:

1. Użytkownik dokonujący zakupu/rezerwacji usługi akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika.

4. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w stopce strony: totylkostrach.pl

5. Sesja jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem widocznym na stronie a płatność dokonywana jest za pomocą przelewu internetowego.

6. Płatność przelewem za Sesję jest dobrowolna i dokonywana z góry, czyli przed odbyciem rozmowy, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu. Użytkownik dokonując płatności przelewem za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie świadczenia w ustalonym terminie.

7. Użytkownik może do 24 godzin przed ustalonym terminem Sesji, bez podawania powodów, zrezygnować z usług poprzez przesłanie emaila na adres: kontakt@totylkostrach.pl lub przez formularz kontaktowy z podaniem nr konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny usługi na wskazany numer konta. W sytuacji, gdy odwołanie rezerwacji nastąpi w okresie krótszym, niż 24 godziny od ustalonego terminu wykonania usługi, opłata nie podlega zwrotowi.

8. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę przelewów jest PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

10. Administratorem Serwisu jest firma: Gabinet psychologiczny-Oliwia Mazelewska- Sokołowska, al. Wolności 22a/3, 42- 217 Częstochowa, Nip: 5732464109

11. Usługi mają charakter informacyjno- doradczy i odbywają się zgodnie zasadami obowiązującego kodeksu etyczno- zawodowego psychologa. Jeśli sytuacja tego wymaga, psycholog zaleca kontakt z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.

12. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na adres email: kontakt@totylkostrach.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

13. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje również za dobrowolną zgodą swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane przez  Gabinet psychologiczny-Oliwia Mazelewska- Sokołowska, al. Wolności 22a/3, 42- 217 Częstochowa, Nip:5732464109 oraz operatora serwisu rezerwacji: Żądanie wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłaszać na adres: kontakt@totylkostrach.pl

14. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywana rezerwacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności/RODO, z którą można zapoznać się tutaj: https://totylkostrach.pl/polityka-prywatnosci

Usługi:

Konsultacje psychologiczne online

Psychoterapia online

Konsultacje telefoniczne

 

Regulamin 

Polityka prywatności

TOTYLKOSTRACH.PL

terapia lęku on- line

Gabinet psychologiczny online

Oliwia Mazelewska- Sokołowska

tel. 502 291 584

kontakt@totylkostrach.pl

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!