Usługi:

Konsultacje psychologiczne online

Psychoterapia online

Konsultacje telefoniczne

 

Regulamin 

Polityka prywatności

FAQ- dowiedz się więcej o psychoterapii

TOTYLKOSTRACH.PL

Nie bój się lęku

Gabinet psychologiczny online

Oliwia Mazelewska- Sokołowska

tel. 502 291 584

kontakt@totylkostrach.pl

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright © 2020 totylkostrach.pl

Regulamin strony i usług na www: totylkostrach.pl

 

Definicje

Regulamin: niniejszy regulamin

Administrator: Gabinet psychologiczny- Oliwia Mazelewska- Sokołowska

Serwis: strona internetowa totylkostrach.pl

Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji/zakupu usług: konsultacja psychologiczna lub psychoterapia on-line lub rozmowa telefoniczna

Usługa: Usługi polegają na skontaktowaniu się z użytkownikiem online oraz odbyciu 50 minutowej rozmowy audio i/lub audio-wideo lub telefonicznej. Rozmowa przeprowadzana jest przez dyplomowanego psychologa.

Zasady:

1. Użytkownik dokonujący zakupu/rezerwacji usługi akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu przez Użytkownika.

4. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w stopce strony: totylkostrach.pl

5. Sesja jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem widocznym na stronie. Terminy realizacji usług ustalane są przez system rezerwacji obsługiwany przez bookero.pl. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewu internetowego lub kart płatniczych. Płatności obsługują przelewy24.pl.

6. Płatność przelewem za Sesję jest dobrowolna i dokonywana z góry, czyli przed odbyciem rozmowy, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu. Użytkownik dokonując płatności przelewem za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie świadczenia w ustalonym terminie.

7. Użytkownik może przed ustalonym terminem Sesji, bez podawania powodów, zrezygnować z usług poprzez przesłanie emaila na adres: kontakt@totylkostrach.pl lub przez formularz kontaktowy z podaniem nr konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze lub anulując rezerwacje przez automatycznie wysyłany mail generowany przez system rezerwacji bookero.pl. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny usługi na wskazany numer konta. 

8. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę przelewów jest:  PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

10. Administratorem Serwisu jest firma: Gabinet psychologiczny- Oliwia Mazelewska- Sokołowska, al. Wolności 22a/3, 42- 217 Częstochowa, Nip: 5732464109.

11. Usługi mają charakter edukacyjno- poradniczy i odbywają się zgodnie zasadami obowiązującego kodeksu etyczno- zawodowego psychologa. Jeśli sytuacja tego wymaga, psycholog zaleca kontakt z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.

12. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na adres email: kontakt@totylkostrach.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

13. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje również za dobrowolną zgodą swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane przez:

Gabinet psychologiczny- Oliwia Mazelewska- Sokołowska, al. Wolności 22a/3, 42- 217 Częstochowa, nip:5732464109, Regon: 242090553,

operatora serwisu rezerwacji oraz podmiot odpowiedzialny za obsługę przelewów. 

Żądanie wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłaszać na adres: kontakt@totylkostrach.pl

14. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywana rezerwacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności/RODO, z którą można zapoznać się tutaj: https://totylkostrach.pl/polityka-prywatnosci

TOTYLKOSTRACH.pl

Nie bój się lęku

UMÓW wizytę ON-LINE lub Konsultację Telefoniczną 
tel. 502 291 584

502 291 584

X