UMÓW wizytę ON-LINE lub

Konsultację Telefoniczną 
 

Regulamin strony i usług na www: totylkostrach.pl

 

Definicje

Regulamin: niniejszy regulamin

Administrator: Gabinet psychologiczny- Oliwia Mazelewska- Sokołowska

Serwis: strona internetowa totylkostrach.pl

Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji/zakupu usług: konsultacja/terapia on-line lub konsultacja telefoniczna

Usługa: Usługi psychologiczne polegają na skontaktowaniu się z użytkownikiem online oraz odbyciu 50 minutowej rozmowy audio i/lub audio-wideo lub telefonicznej tzw. sesji. Rozmowa przeprowadzana jest przez dyplomowanego psychologa.

Psycholog: osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

 

Zasady:

 

OGÓLNE

 

1. Użytkownik dokonujący zakupu/rezerwacji usługi akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia. Jeśli pomoc online będzie niewskazana, specjalista zaleci pomoc stacjonarną lub w bezpośrednim kontakcie z psychologiem. Usługi online nie będą świadczone dla osób, które: są pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub są od nich uzależnione, doświadczają myśli samobójczych, mają za sobą próby samobójcze, samookaleczają się, cierpią na ciężkie zaburzenia osobowości oraz zmagają się z innymi problemami wymagającymi pomocy stacjonarnej. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu przez Użytkownika.

4. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w stopce strony: totylkostrach.pl

5. Administratorem Serwisu jest firma: Gabinet psychologiczny- Oliwia Mazelewska- Sokołowska, ul. Jasnogórska 38/56, 42- 202 Częstochowa, NIP: 5732464109.

 

PŁATNOŚCI

6. Sesja jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem widocznym na stronie. W zależności od kursu walut, cennik w walucie EUR może ulegać nieznacznym zmianom w trakcie trwania terapii, punktem odniesienia pozostaje waluta PLN.

7. Terminy realizacji usług ustalane są przez system rezerwacji obsługiwany przez bookero.pl. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewu internetowego lub kart płatniczych. Płatności obsługują przelewy24.pl. 

8. Płatność przelewem za Sesję jest dobrowolna i dokonywana z góry, czyli przed odbyciem rozmowy, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu zgodnie z zasadami:

  • Rezerwacja wizyty dokonywana przez system rezerwacji na stronie www, zostaje potwierdzona po opłaceniu wizyty z góry w ciągu dwóch godzin od wybrania terminu.
  • Rezerwacja wizyty ustalona bezpośrednio z psychologiem, zostaje potwierdzona po opłaceniu wizyty do 24 godz. przed ustalonym spotkaniem. W wyjątkowych przypadkach- jeśli termin został ustalony w tym samym dniu do 2 godz. przed ustalonym spotkaniem. W przeciwnym razie termin zostaje anulowany.
  • Użytkownik dokonując płatności przelewem za usługę wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie usługi w ustalonym terminie. 

 

8. Serwis Totylkostrach.pl na życzenie Klienta wystawia fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia( imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP). Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy/dokonania rezerwacji. Faktura będzie wysłana Klientowi drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności. 

9.  Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę przelewów jest:  PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

ANULOWANIE WIZYTY

9. Użytkownik może do 12 godzin przed ustalonym terminem Sesji, bez podawania powodów, zrezygnować z usług lub zmienić termin wizyty poprzez przesłanie emaila na adres: kontakt@totylkostrach.pl lub przez formularz kontaktowy lub anulując rezerwacje przez automatycznie wysyłany mail generowany przez system rezerwacji bookero.pl. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny usługi na wskazany numer konta.

W sytuacji, gdy odwołanie Sesji nastąpi w okresie krótszym, niż 12 godziny od ustalonego terminu Sesji, opłata za Sesję nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJE

 

10. Usługi psychologiczne odbywają się zgodnie zasadami obowiązującego kodeksu etyczno- zawodowego psychologa. Jeśli sytuacja tego wymaga, psycholog zaleci wizytę stacjonarną lub kontakt z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.

11. Artykuły, treści lub opinie specjalistów podczas konsultacji/ zawarte w artykułach/ kursach/ ebookach udostępnianych przez totylkostrach.pl nie zawsze są zgodne z opiniami i poglądami założyciela serwisu.  Każdy Specjalista lub Autor ma prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.

12. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: kontakt@totylkostrach.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

 

DANE OSOBOWE

13. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje również za dobrowolną zgodą swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane przez:

Gabinet psychologiczny- Oliwia Mazelewska- Sokołowska, ul. Jasnogórska 38/56, 42- 202 Częstochowa, NIP:5732464109, Regon: 242090553, operatora serwisu rezerwacji oraz podmiot odpowiedzialny za obsługę przelewów. Żądanie wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłaszać na adres: kontakt@totylkostrach.pl

14. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywana rezerwacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności/RODO, z którą można zapoznać się tutaj: https://totylkostrach.pl/polityka-prywatnosci

USŁUGI:

Konsultacje psychologiczne online

Psychoterapia online

Konsultacje telefoniczne

 

Regulamin 

Polityka prywatności

Cennik i metody płatności

FAQ

 

Znajdziesz nas na:

Poradnia Psychologiczna Online

Terapia Lęku Online

tel. 502 291 584

kontakt@totylkostrach.pl

 

Copyright © 2019- 2024 by totylkostrach.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!