Umów wizytę

UMÓW wizytę ON-LINE lub

Konsultację Telefoniczną 
 

TERAPIA LĘKU DLA OSÓB KTÓRE:

żyją w ciągłym napięciu, lęku i nieustannie się czymś martwią

cierpią z powodu ataków paniki

zmagają się ze stresem, odczuwają zmęczenie

walczą z myślami natrętnymi albo nie mogą przestać powtarzać określonych zachowań

stale są pełni wątpliwości i nie mogą odnaleźć wyciszenia

doświadczają często duszności, zawrotów głowy lub kołatania serca

unikają kontaktów z ludźmi lub mają trudności w tych kontaktach

czują się niepewnie, doświadczają niskiego poczucia własnej wartości

oraz doświadczają rozmaitych lęków m.in przed samotnością, odrzuceniem, śmiercią, chorobą, przed porażką, sukcesem, przed bliskością i wiele innych.

WRóĆ

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

Oliwia Mazelewska-Sokołowska

mgr Oliwia Mazelewska- Sokołowska

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, od 2005 r zajmuję się poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią osób doświadczających lęku/ zaburzeń nerwicowych i innych związanych z lękiem (zaburzenia lękowe). Przez szereg lat wypracowałam warsztat pracy na wysokim poziomie efektywności.

Założyłam i prowadzę stronę totylkostrach.pl, ponieważ chciałabym wspierać i dzielić się swoim sposobem myślenia z osobami, które cierpią z powodu zaburzeń lękowych. Uważam, że lęk jest częścią każdego obszaru życia i lęku doświadcza każdy. Bez lęku nie potrafilibyśmy sensownie żyć. To właśnie lęk może wyznaczać w życiu kierunek i sens jeśli tylko będziemy potrafili się z tym lękiem obchodzić. 

 Z lękiem jest jak z nauką pływania. Musisz poczuć, że po prostu możesz położyć się na wodzie. Nie możesz machać gwałtownie rękami, a zamiast tego dać się unieść na tafli wody. Poczuć, że możesz. Nie pomoże tu znajomość technik pływania, jeśli nie zaryzykujesz, nie puścisz siebie, na falę wody. Pozwól, że dotrzymam Ci w tym towarzystwa. Dasz radę.

Zapraszam do podjęcia psychoterapii lub konsultacji online.

MOJE DOŚWIADCZENIA I SZKOLENIA:

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim (2000- 2005 r.), ponadto 5- letnie, specjalistyczne, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej (ponad 1200 h ) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), w tym kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej oraz szkolenia dotyczące ważniejszych nurtów terapeutycznych prowadzone przez ośrodki współpracujące( m. in. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Polski Instytut Ericksonowski, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne). Superwizuję swoją pracę. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. 

KWALIFIKACJE:

2000- 2005 r. - Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,

Kierunek: Psychologia, Uzyskany dyplom: mgr psychologii

 

KURSY I SZKOLENIA:

 

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu:

2008- 2012 r. - Kurs Atestowany Terapii Systemowej indywidualnej, grupowej i rodzinnej( atestacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w tym szkolenia dotyczące ważniejszych nurtów terapeutycznych prowadzone przez ośrodki współpracujące( m. in. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Polski Instytut Ericksonowski, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).

2011- 2012 r. - Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzinnej.

2007 - 2008 r. - Kurs podstawowy psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzinnej.

INNE:

2006 - 2007 r. - Kurs pedagogiczny – Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2005 r. - Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej, superwizje, trening interpersonalny, 100 godz., staż w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 we Wrocławiu.

2004 - 2006 r. - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej/ Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

2004 - 2005 r. - Centrum Edukacji Doskonalenia i Rozwoju, Kraków, Ukończony kurs: Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych.

DOŚWIADCZENIE KLINICZNE:

Praca w kluczowych wrocławskich placówkach zajmujących się problemami zdrowia psychicznego ( lata 2005- 2011):

Specjalistyczny Zespól Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (Oddział II Dzienny Psychiatryczny, Oddział Leczenia Nerwic),

Wojewódzki Zespól Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu- Poradnia Zdrowia Psychicznego,

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii,

Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię i inne Choroby Psychiczne, Ich Rodzin i Osób z Nimi Sympatyzujących "Otwarty Krąg".

 

Od 2011 r. - prywatna praktyka psychologiczna i psychoterapeutyczna w Częstochowie. 

JAK PRACUJĘ? (TECHNIKI PRACY) Z JAKICH NURTÓW KORZYSTAM?

 

Najbliższy jest mi sposób myślenia w nurcie systemowym i narracyjnym. Terapia jaką proponuję to cykl 50 min. spotkań polegających  na rozmowie terapeutycznej, a także wykorzystaniu innych technik terapeutycznych.

Na rozmowę terapeutyczną jaką prowadzę składa się szereg pytań (wypracowanych dzięki własnym doświadczeniom i wynikających z systemowego sposobu myślenia- nurt terapeutyczny w którym się szkoliłam), m. in. zapraszających do refleksji, dystansu do lęku i innych objawów zaburzeń nerwicowych, poszukujących zasobów, a także zachęcających do zmiany niefunkcjonalnego, niekorzystnego sposobu myślenia. Inne wybierane w zależności od potrzeb techniki pracy to m. in.  ustawienia rodzinne, genogram, konferencja z częściami siebie, eksternalizacja i personifikacja problemu, praca z symbolami, metafory.

Zdarza się, że proponuję aktywność też między sesjami: w postaci pytań do przemyślenia, samoobserwacji w pewnym określonym zakresie lub jakiś działań do wykonania. Oczywiście niebagatelną rolę jak to w każdej terapii, odgrywają też zrozumienie, akceptacja i wsparcie. Wstępem do psychoterapii może być konsultacja psychologiczna, która służy ustaleniu możliwości i oczekiwań w stosunku do dalszej  współpracy m.in. zbierane są pierwsze informacje na temat okoliczności dotyczących lęku.

JAKA JEST ZAZWYCZAJ CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ? JAKA JEST DŁUGOŚĆ TERAPII?

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

Zazwyczaj (szczególnie pierwsze kilka spotkań) odbywają się w odstępach cotygodniowych, a następnie w odstępach dwóch tygodni. W zależności od potrzeb częstotliwość jest ustalana wg uznania, gotowości do poruszania pewnych tematów. Jednak na każdym etapie Państwo sami decydują jak często chcą się spotykać by czuć się z tym bezpiecznie i komfortowo.

DŁUGOŚĆ TERAPII

Przeciętnie może to być od trzech do około dziesięciu spotkań. Jednak nie prowadzę takich statystyk. Czasem pomocne może się okazać nawet jedno spotkanie- wystarczy, że ktoś odnajdzie swój kierunek albo upewni się w czymś i już może przynieść to pewne odczuwalne efekty. Jednak czasem tak jest, że terapia przeciąga się w czasie do roku lub ponad. Każdy z nas jest inny, ma inny pomysł na swoje życie. Często jesteśmy uwikłani, uwięzieni w swoich przekonaniach, bezużytecznych ideach, które niepotrzebnie ściągają nasze życie na tory, na których znaleźć się nie chcemy, na takie które nam nie służą. Wszystko to zależy również od tego ile rozmów trzeba podjąć, ile tematów życiowych poddać refleksji by poprawić jakość życia i dokonać zmian, które przywrócą równowagę.

Zależne jest to również od tego jakich zmian oczekujemy. Czy jest potrzeba wrócić do przeszłości i uporać się z czymś co było? Czy też koncentrujemy się na tym co jest w chwili obecnej, bo jest wewnętrzny konflikt, jakieś rozdarcie i nie można iść do przodu, na przykład o czymś zdecydować. A może nie jesteśmy zadowoleni ze swojego życia albo to jak ktoś postępował w życiu dotychczas nie sprawdza się, konieczna jest zmiana priorytetów życiowych albo sposobu myślenia na taki, który będzie dla nas bardziej korzystny i będzie się lepiej sprawdzał w dokonywanych wyborach życiowych.

NA CZYM POLEGA TERAPIA LĘKU? CO JEST TEMATEM KONSULTACJI/TERAPII? JAK TO POMAGA?

 

Wiele osób doświadczając objawów lękowych, zaczyna walczyć z tymi objawami, spodziewając się, że jeśli nie będzie odczuwało już lęku, to ich życie wróci do dawnej "normy". Jednak pojawienie się lęku może być też informacją od naszego organizmu o konieczności wprowadzenia w życie pewnych zmian.

Zmiany te są związane najczęściej z ustaleniem priorytetów życiowych, zmianami w zakresie sposobu myślenia na taki, który będzie dla nas bardziej użyteczny i poprawi jakość naszego życia. Jeśli skupimy nasze wysiłki się na tym by "pokonać lęk" i będziemy jedynie walczyć objawami, często dzieje się wówczas tak, że objawy utrzymują się na stałym poziomie lub nawet się pogłębiają. To tak jakby w przypadku choroby somatycznej, lekami przeciwgorączkowymi zbijać temperaturę bez wdrażania leczenia i działań, które zajmą się odpowiednio chorującym organem lub inną przyczyną rozwijającej się choroby.

W przypadku lęku nie mamy do czynienia z chorobą, a z kryzysem. Kryzysy na drodze życiowej człowieka są nieuniknione i nierozerwalne z jego drogą i rozwojem. Kryzys wiąże się z zaistnieniem zmian, przejściem z jednego etapu w drugi, bez kryzysu nie byłoby rozwoju i korzystnych dla nas zmian. Ignorowanie istniejącego kryzysu, który objawia się m.in. wysokim poziomem lęku to jak ignorowanie alarmu w sytuacji pożaru.

Jeśli zatem nie skupimy swoich działań i zaangażowania na poprawie naszej jakości życia, aby wyjść z sytuacji kryzysowej, a zajmiemy się walką z objawami zaburzeń lękowych, usiłując usunąć z naszego życia lęk, to tak jakbyśmy w sytuacji tego wspomnianego wyżej pożaru usiłowali wyłączyć alarm, zamiast gasić ten pożar...

Jak zatem widać, to co ma się zadziać z udziałem terapii lęku to obniżenie się poziomu lęku w związku z wprowadzonymi zmianami. Zmiany mogą być dla każdego inne tzn. adekwatne do aktualnych potrzeb i sytuacji psychologicznej. Te efekty terapii mogą dla każdego oznaczać coś innego i w różnym czasie mogą być zrealizowane. 

JAKIE CELE MOGĄ ZOSTAĆ DZIĘKI TERAPII ZREALIZOWANE?

 

Cele terapii dla każdej osoby mogą się różnić w zależności od zapotrzebowania. W przybliżeniu mogą to być m.in.:

  • poznanie własnego lęku z innej perspektywy, a co za tym idzie zmniejszenie poziomu tego lęku- zgodnie z tym co zostało opisane w powyższym pytaniu
  • większa świadomość siebie, swoich emocji oraz potrzeb
  • uzyskanie dystansu do swoich problemów, a także zobaczenie ich z innej perspektywy, tak aby można było dokonać niezbędnych w życiu zmian w celu przywrócenia równowagi
  • zwiększenie świadomości swoich zasobów i zdolności korzystania z nich
  • zyskanie nowego spojrzenia na relacje z otoczeniem.

 

TEMATYKA NAJWAŻNIEJSZYCH SZKOLEŃ W RAMACH KURSU PSYCHOTERAPII

 

Terapia narratywna. Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (psycholog, psychoterapeuta SGST, SG, WTTS)

Praca z własnym genogramem. Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak.

Mój posag na drodze życia zawodowego. Zasoby idą do pracy. Prowadzący: mgr Ewa Stankowska

Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych, prowadzenie: lek. med. Spec. psychiatra Vera Hähnlein (Towarzystwo Systemowe w Niemczech, SG).

O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy, prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz.

Dlaczego psychoterapia i terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi? Psychoterapia systemowa w psychiatrii. Kontekst pomocy, kontroli oraz chronicyzacji, prowadzenie: mgr Andreas Wahlster (Towarzystwo Systemowe w Niemczech, SG)

Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty, prowadzenie: mgr Marcelina Ptak.

Update teorii i praktyki terapii systemowej - koncepcje praktyki systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży, prowadzenie: dr Kurt Ludewig (Towarzystwo Systemowe w Niemczech, SG).

Zaburzenia jedzenia - bulimia. Rozumienie, leczenie, prowadzenie: dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak.

Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi, prowadzenie: mgr Tomasz Basiński.

Systemowa terapia lęku, prowadzenie: mgr Marcelina Ptak.

Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Prowadzenie: dr Rudolf Klein (Towarzystwo Systemowe w Niemczech- SGST, SG).

Obserwator twórcą rzeczywistości. Systemowe rozumienie powstawania problemu. Konieczność eksploracji kontekstu skierowania. Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych, Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS).

Z lotu ptaka... co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą? prowadzenie: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło.

Wykorzystanie w psychoterapii dorobku badań empirycznych nad psychoterapią, Społeczno-kulturowe uwarunkowania psychoterapii, prowadzący: prof. dr hab Lidia Cierpiałkowska, dr Tomasz Pasikowski.

Terapia lęku w ujęciu systemowym, Prowadzący: mgr Ewa Stankowska.

Psychoterapia psychodynamiczna 100 godz., Prowadzący (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne): mgr Kazimierz Bierzyński, dr Jerzy S. Jakubowski.

Teorie rozwoju człowieka i rodziny, Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz.

Zagadnienia etyczne w psychoterapii, Prowadzący: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło.

Psychoterapia behawioralno-poznawcza 100 godz., Prowadzący (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa): mgr Maria Rotkiel, mgr Magdalena Kitłowska, dr n. med. Spec. psychiatra Ewa Wojtyna, dr Jerzy S. Jakubowski.

Psychoterapia ericksonowska 100 godz., Prowadzący (Polski Instytut Ericksonowski, Poznań): Krzysztof Klajs, mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden, dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak, mgr Agnieszka Bleja, mgr Anna Janik, dr Jerzy S. Jakubowski.

Trening interpersonalny w konwencji systemowej 60 godz. Prowadzący: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS), Danuta Suchecka-Zejden.

Psychopatologia, diagnoza nozologiczna, Prowadzący: dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak, mgr Wojciech Lindner.

Wybrane elementy wiedzy medycznej, Prowadzący: dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak.

01 lutego 2024

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA ONLINE

Terapia Lęku Online

tel. 502 291 584

kontakt@totylkostrach.pl

USŁUGI:

Konsultacje psychologiczne online

Psychoterapia online

Konsultacje telefoniczne

 

Regulamin 

Polityka prywatności

Cennik i metody płatności

FAQ

Współpraca

 

Znajdziesz nas na:

Copyright © 2019- 2024 by totylkostrach.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!