UMÓW wizytę ON-LINE lub

Konsultację Telefoniczną 
 

Zaburzenia lękowe- inaczej nerwica lękowa- objawy- na czym to polega?

 

Nerwica lękowa- co to oznacza i jak rozpoznać objawy nerwicy?

 

Nerwica lękowa to inaczej zaburzenia lękowe. Określenie "nerwica lękowa" było używane dawniej, jednak przetrwało w potocznym języku i w ten sposób nadal używane jest obecnie. Natomiast w diagnozie klinicznej stosuje się termin „zaburzenia lękowe”.

 

Czego dotyczy lęk w nerwicy lękowej?

 

Każde z poniżej wymienionych zaburzeń lękowych charakteryzuje się pewnym właściwym sobie przedmiotem lęku i różnice między tymi zaburzeniami wynikają z tego, czego ten lęk dotyczy.

Można się obawiać "utraty kontroli" nad sobą lub jakąś sytuacją albo można odczuwać lęk, że "wydarzy się coś złego". Lęk może mieć różną intensywność. Może się wahać od zwykłego poczucia niepokoju do pełnoobjawowego ataku paniki charakteryzującego się kołataniem serca, dezorientacją, często opisywanym jako poczucie, że "zaraz się umrze lub zwariuje". 

Doświadczanym objawom lęku towarzyszą objawy somatyczne. Objawy fizyczne nerwicy lękowej mogą dotyczyć właściwie każdego organu lub układu narządów: przyspieszony rytm serca i wzrost ciśnienia krwi (uczucie kołatania serca), uczucie ucisku i ciężkości w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem, objawy ze strony układu nerwowego (neurologiczne): dezorientacja, nadwrażliwość na bodźce słuchowe i dotykowe, zawroty i bóle głowy, drętwienia i drżenia kończyn, ból i napięcia mięśni.

 

Nerwica lękowa może się wiązać z lękiem sytuacyjnym lub antycypacyjnym:

 

Lęk sytuacyjny (fobiczny) inaczej fobia pojawia się w reakcji na konkretną sytuację i jest niewspółmierny do zagrożenia albo nierealistyczny np. lęk przed jazdą samochodem, przed wizytą u lekarza, przed tłumem ludzi itp.

Lęk antycypacyjny natomiast to lęk, który pojawia się już w wyniku samego myślenia o tych sytuacjach, które ktoś wyobraża sobie jako zagrażające. Wówczas osoba martwi się tym co się wydarzy i jak będzie się mierzyć z tym wyobrażonym przez siebie scenariuszem.

 

Czym różni się lęk w nerwicy lękowej od codziennie doświadczanego lęku?

 

Lęk w codziennym życiu

Lęk stanowi nierozłączną część naszego życia, reagowanie lękiem na pewnym, odpowiednim poziomie jest reakcją w pełni adekwatną i właściwą.

Gdyby nie odczuwać żadnego lęku w reakcji na codzienne wyzwania, które mogą się wiązać z pewną potencjalną stratą lub porażką, mogło by to prowadzić do zaniechania pewnych działań i aktywności, które mają służyć osiągnięciu założonych celów i realizacji planów.

 

Lęk jako objaw nerwicy lękowej

Lęk w nerwicy lękowej różni się od codziennie doświadczanego lęku czy napięcia tym, że przeżywany lęk:

 • jest bardziej intensywny (np. napady paniki)

 • dłużej trwa (utrzymuje się miesiącami)

 • może prowadzić do fobii, które utrudniają codzienne funkcjonowanie

 

W opowieściach wielu osób, które mówią o swoich przeżyciach związanych z zaburzeniami lękowymi, przebija zwykle pełna cierpienia i bezradności historia o zmaganiu się z lękiem. Opisywane objawy nerwicy skupiają całą uwagę danej osoby, a każdy dzień wydaje się być ciężką walką o przetrwanie. 

Niezależnie jednak od tego, jakie są dla danej osoby w jej subiektywnym odczuciu, najgorsze objawy nerwicy lękowej, pewne jest to, że lęk przejął nad jej życiem kontrolę, a normalne funkcjonowanie stało się ograniczone, doświadczaniem lęku i niepokoju, który zmusza do rezygnowania z wielu aktywności i życiowych zadań.

 

Zaburzenia lękowe (nerwica lękowa)- leczenie i psychoterapia

Dla najlepszych efektów leczenia zaburzeń lękowych (nerwicy lękowej), zaleca się aby łączyć psychoterapię i leczenie farmakologiczne. Lekarz psychiatra dopasuje odpowiednie leki, które pozwolą na obniżenie napięcia, natomiast psychoterapia pomoże przyjrzeć się swojemu życiu i sposobom funkcjonowania, które nie są korzystne i potęgują stres.

 

Rodzaje nerwic- najczęściej występujące zaburzenia lękowe- klasyfikacja i objawy nerwicy lękowej:

 

1. Zaburzenia lękowe uogólnione- objawy (nerwica lękowa)


 

Czego boi się osoba doświadczająca tego rodzaju nerwicy lękowej?


 

„Lęk o wszystko”.


 

Zaburzenia lękowe uogólnione polegają na doświadczaniu przewlekłego lęku, który utrzymuje się co najmniej 6 miesięcy, jednak bez napadów paniki. Osoba doświadczająca tego lęku całymi dniami zamartwia się różnymi problemami, które istnieją i potencjalnie mogą zaistnieć. Problemy dotyczą wszystkich lub wielu sfer życia (zdrowie, finanse, relacje z innymi, praca, szkoła itp.). Objawy tej nerwicy lękowej mają charakter przewlekły, nieustanny, powodują, że osoba, która ich doświadcza jest w stałym, nieustannym napięciu w wyniku niekończących się zmartwień. Gdy jedno zmartwienie się kończy, za chwilę pojawia się kolejne i może dotyczyć każdego obszaru życia. Wszystko może się stać tematem zmartwień.

 

Diagnoza zaburzeń lękowych uogólnionych jest stawiana wówczas gdy:

 • lęk i zamartwianie muszą się skupiać na co najmniej dwóch sferach życiowych przez większość dni w okresie 6 miesięcy

 • opanowanie tych obaw i próby powstrzymania zamartwiania się okazują się niemożliwe lub udają się rzadko

 • intensywność i częstość zamartwiania się są nieadekwatne do rzeczywistego prawdopodobieństwa lub rozmiaru budzących strach zdarzeń

 • oprócz tego stwierdza się co najmniej trzy z następujących sześciu objawów (przez większość dni w okresie 6 miesięcy): niepokój, łatwa męczliwość, trudności z koncentracją, drażliwość, napięcie mięśni, trudności ze snem.

 • zamartwianie się utrudnia funkcjonowanie społeczne, w pracy i innych obszarach życia.


 

Ten rodzaj nerwicy lękowej podtrzymują towarzyszące mu lęki np.:

 • lęk przed utratą kontroli

 • lęk przed bezradnością

 • lęk przed porażką

 • lęk przed porzuceniem czy odrzuceniem

 • lęk przed śmiercią i chorobą

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zaburzeń lękowych uogólnionych (nerwicy lękowej z lękiem uogólnionym) czytaj tu:

 

najgorsze objawy nerwicy lękowej   Zaburzenia lękowe uogólnione- lęk      uogólniony. Jak się nie martwić?

 

 

 

 

 

2. Zaburzenia lękowe z napadami paniki- objawy (nerwica lękowa)


 

Czego boi się osoba doświadczająca tego rodzaju nerwicy lękowej?


 

„Lęk przed atakami paniki”


 

Są to epizody ostrego, intensywnego lęku, które w odczuciu osoby ich doświadczającej pojawiają się "nie wiadomo skąd" i bez wyraźnej przyczyny. Przeżycie ataku paniki jest tak intensywnym i nieprzyjemnym przeżyciem, że wiele osób relacjonuje, że to najgorsze co im się przytrafiło. „ To tak jakby przeżyć swoją śmierć”- mówią niektórzy. Te napady paniki zwykle trwają nie dłużej jak kilka minut, choć zdarza się często, że wracają "falami" w okresie do dwóch godzin.

Objawy można zdiagnozować jako zaburzenie lękowe z napadami paniki (nerwica lękowa z lękiem napadowym) jeśli:

 • miałeś co najmniej dwa napady paniki

 • przynajmniej po jednym z tych napadów przez miesiąc zamartwiałeś się możliwością wystąpienia kolejnego napadu- to znaczy doświadczasz tzw. "lęku przed lękiem".

 

Należy tu podkreślić, że doświadczenie jednorazowego ataku paniki nie jest tożsame z rozwinięciem się zaburzeń lękowych- jeśli nie rozwinie się tzw. lęk przed lękiem czyli lęk przed kolejnym atakiem nie dojdzie do powstania lękowych zaburzeń nerwicowych.

 

Objawy nerwicy lękowej z atakami paniki

OBJAWY ATAKU PANIKI

Jeśli doświadczasz co najmniej czterech z poniżej wypisanych objawów oznacza to, że masz napad paniki:

objawy fizyczne:

 • skrócenie oddechu

 • szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca)

 • drżenie lub dygotanie

 • pocenie się

 • dławienie się

 • nudności lub dolegliwości żołądkowe

 • odrętwienie

 • zawroty głowy lub zaburzenia równowagi

 • odrętwienie, mrowienie na rękach, stopach, twarzy

 • uderzenia gorąca lub zimna

 

objawy psychiczne

 • lęk przed śmiercią
 • lęk przed utratą kontroli, panowania nad sobą,

 • lęk przed popadnięciem w obłęd

 • uczucie derealizacji (nierealności świata) i depersonalizacji (nierealności samego siebie). Więcej o tym tu:

Depersonalizacja i derealizacja- objawy na jakie często skarżą się osoby z zaburzeniami lękowymi


 


Jak powstaje nerwica lękowa z napadami paniki? Jak dochodzi do rozwoju objawów?

Im bardziej się boisz, jeden objaw nerwicy lękowej, prowadzi do narastania kolejnych objawów. Tworzy się samonakręcająca spirala objawów. Kiedy zauważysz np. że kręci Ci się w głowie i czujesz się niestabilnie, przestraszysz się uznając, że dzieje się z Tobą coś złego. Zaczniesz obserwować się jeszcze baczniej. Może zwrócisz uwagę na swój oddech, a obserwując go i próbując kontrolować, zaczniesz go gubić. To przestraszy Cię jeszcze bardziej i zobaczysz, że Twoje serce bije szybko. I cóż.. będzie jeszcze gorzej, bo zaczniesz skupiać się na panice oraz na tym aby powstrzymać lęk. Jednak im bardziej w panice usiłujesz odzyskać kontrolę, tym bardziej ją tracisz. Im bardziej myślisz, że chcesz się uspokoić tym bardziej stajesz się niespokojny i przerażony.

 

Jeśli chcesz sprawdzić objawy ataku paniki

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ataków paniki czytaj tu:

Objawy nerwicy lękowej

Atak paniki- objawy. Jak się uspokoić i co robić w chwili ataku paniki?

 

 

 

 

 

3. Agorafobia (nerwica lękowa)

 

Czego boi się osoba doświadczająca tego rodzaju nerwicy lękowej?

 

Lęk przed sytuacjami „bez wyjścia”

 

Agorafobia dotyczy doświadczania bardzo silnego, panicznego lęku w sytuacjach gdzie możliwości ucieczki, wycofania się są utrudnione. Może to być tłum ludzi, podróż w środkach komunikacji publicznej, na autostradzie, w windzie, w kościele, teatrze, kinie, galerii handlowej, markecie, w sytuacji gdzie jest konieczność stania w długiej kolejce itp.

Okoliczności zaczyna przebywać, co raz to więcej miejsc zaczyna być kojarzonych z odczuwaniem silnego lęku, prowadząc do wycofywania się z życia i unikania wszystkich tych miejsc gdzie lęk potencjalnie może się pojawić. Odbywa się to podobnie jak w zaburzeniach lękowych z napadami paniki tzn. lęk przed lękiem staje się dominującym objawem.

Więcej:

Zaburzenia lękowe- agorafobia- test do samobadania

 

4. Zaburzenia z lękiem społecznym- fobia społeczna- objawy (nerwica lękowa)

 

Czego boi się osoba doświadczająca tego rodzaju nerwicy lękowej?


 

Lęk przed oceną innych ludzi


 

Ten rodzaj zaburzeń lękowych dotyczy strachu przed zażenowaniem lub upokorzeniem w sytuacjach gdy jesteśmy wystawieni na ocenę. Najczęściej spotykaną fobią społeczną jest lęk przed publicznym wystąpieniem.

Osoby, które nie są dotknięte takim zaburzeniem również mogą doświadczać pewnego lęku w sytuacji publicznego wystąpienia, ale wówczas doświadcza się go na optymalnym poziomie tzn. nie powodującym dezorganizacji zachowania (tzw. trema). U osób z fobią społeczną poziom lęku będzie na tyle wysoki, że może uniemożliwiać i skutecznie utrudniać uczestniczenie w takiej sytuacji.

Fobii społecznej mogą również towarzyszyć napady paniki.

Lęki dotyczące fobii społecznej:

 • lęk przed zarumienieniem się w obecności innych

 • lęk przed zadławieniem się lub rozsypaniem jedzenia- w czasie spożywania posiłku w miejscu publicznym

 • lęk przed byciem obserwowanym w pracy

 • lęk przed korzystaniem z toalet publicznych

 • lęk przed przebywaniem w tłumie

 • lęk przed egzaminami

 • lęk przed rozmową z przełożonym

 • lęk przed uczestniczeniem w przyjęciach

 • lęk przed umawianiem się na randki

 • lęk przed rozmowami z osobami przeciwnej płci

 

 

Objawy nerwicowe i lęk

Fobia społeczna- jakie są objawy lęku społecznego?- wskazówki do samopomocy.

 

 

 

 

6. Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne OCD- objawy nerwicy natręctw

 

Obsesje- myśli natrętne

Obsesje to nawracające myśli, wyobrażenia, które często wydają się bezsensowne, jednak próby powstrzymania ich spełzają na niczym. Przykłady:

 • wyobrażenia przemocy, o wyrządzeniu krzywdy sobie lub komuś

 • obawy przed pozostawieniem zapalonych świateł, sprzętów agd, niezamkniętych drzwi

 • lęk, że spowoduje się wypadek np. w trakcje jazdy samochodem

 • lęk, że można zgubić coś ważnego dla siebie

 • lęk przed utratą kontroli nad sobą, swoim ciałem


 

Osoba ich doświadczająca zdaje sobie sprawę, że myśli te i obawy są irracjonalne i próbuje je stłumić i walczyć z nimi. Jednak walka z nimi jest nieskuteczna, a myśli te narzucają się trwając całe godziny, dni, tygodnie lub dłużej.

Myśli natrętne mogą występować same lub razem z kompulsjami.


 

Kompulsje- zachowania, rytuały

Kompulsje to zachowania i rytuały, które osoba wykonuje w celu obniżenia napięcia lub lęku spowodowanego obsesjami.

Przykłady:

 • wielokrotne mycie rąk w obawie przed skażeniem

 • sprawdzanie czy została wyłączona kuchenka, prostownica, żelazko

 • spoglądanie w lusterko wsteczne podczas jazdy samochodem

 • nieustanne sprawdzanie czegoś lub liczenie

 • wykonywanie pewnych rytuałów lub zachowań, które mają zapobiec czemuś przykremu co mogłoby się wydarzyć.


 

Osoba stale powtarza te zachowania pomimo tego, że zdaje sobie sprawę z tego, że rytuały te są nieuzasadnione, jednak napięcie związane z powstrzymaniem się jest zbyt trudne do pokonania.

W toku zmagania się z tymi zaburzeniami, gdy kolejne próby uwolnienia się od kompulsji okazują się niemożliwe, pojawia się wewnętrzna rozpacz, poczucie wstydu, lęku, a nawet objawy depresji.

Pomimo wiedzy na ten temat osobom doświadczającym OCD (nerwicy natręctw) trudno uwierzyć, że myśli to nie to samo co czyny.

Poczucie winy bywa ogromne i jest jednym z elementów podtrzymującym nawracanie trudnych do pozbycia się obsesyjnych myśli.

Czytaj na ten temat:

 

Najgorsze objawy nerwicy lekowej

Myśli natrętne w zaburzeniach obsesyjno- kompulsywnych- co jest dla Ciebie ważne aby z tego wyjść? 

 

 

 

 

 

Literatura:

 

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków–Warszawa 2000.

Lęk i fobia, Edmund J. Bourne, Wuj, Kraków, 2011.

 

Czytaj więcej:

 

Nie bój się złości. Gdy lęk bywa wynikiem tłumionej złości...

Nie bój się być taki jaki jesteś. Poczucie własnej wartości. 

 

 

 

 

Komentarze:

Paula pisze: 10.04. 2021 godz. 17:35

 

To dobrze opisuje moje objawy nerwicy lękowej. Niby nic, a jednak co najgorsze, nie mogę przestać myśleć o tym, że zachoruję na raka, całymi dniami dręczę się tymi myślami. Najbardziej boję się o moje dzieci co z nimi będzie jeśli mnie by zabrakło.

 

 


Karo pisze: 09.05. 2021 godz. 14:27

 

Ja boję się, że mam chorobę psychiczną jak mój wujek... Niby wiem, że to objawy nerwicy, ale gdy mam silne lęki, nie mogę przestać... Nerwica lękowa wykańcza mnie.

 


Maria pisze: 16.05. 2021 godz. 19:29

 

Mam problem z nerwicą lękową już od roku... Biorę leki i nie mogę z tego wyjść. Czy psychoterapia może pomóc?

 


Oliwia Mazelewska- Sokołowska odpowiada: 18.05. 2021 12:09

 

Leki nie są tu jedyną i wystarczającą formą pomocy. Psychoterapia plus farmakoterapia przynosi często najlepsze efekty. Leki nie zmienią naszego stylu życia ani nie dokonają za nas wyborów życiowych, są bardziej wsparciem w wychodzeniu z zaburzeń lękowych. Psychoterapia pozwala nabrać dystansu do siebie, swoich emocji i problemów, może dodać odwagi i siły aby zmienić swoje podejście do różnych życiowych spraw. Gdy w życiu będzie więcej równowagi- lęk zmniejsza się.

 


Kalina pisze: 19.11. 2021 godz. 23:34

 

Depersonalizacja i derealizacja to według mnie najgorsze objawy nerwicy lękowej, może moglibyście coś o tym opisać? Ja też nie mogę z tego wyjść, ale odkąd znalazłam ten blog lepiej to rozumiem już co się dzieje i czytam gdy jest gorzej. 

 


Ola pisze: 13.12. 2021 godz. 06:47

 

Siedzę na izbie przyjęć. Przyjechałam karetką, bo miałam nieprawidłowy zapis ekg a w szpitalu już ok. Praktycznie wszystkie objawy poza wymiotami i poczuciem że zwariuje. Zastanawia mnie jednak, że po 8h na izbie przyjęć mam nadal wysokie ciśnienie (zupełnie dla mnie nienormalne). Nie udało się kilkakrotnie pobrać ode mnie krwi i nadal czekam. Myślałam że to odwodnienie bo po wypiciu butli wody poczułam się lepiej i mam nadzieje ze teraz uda się pobrać krew. Czy to normalne że wysokie ciśnienie utrzymuje się tak długo? Atak nastąpił nagle, rozmawiałam z koleżanką na komunikatorze i nagle serce mi tak przyspieszyło że miałam huk w głowie i 156/90, trzęsłam się, traciłam przytomność, miałam uderzę gorąco w głowie. Uważam się za osobę opanowana, nie stresuje się, ale paramedycy powiedzieli mi że to może być podświadome. Przez 3 ostatnie dni miałam ucisk w klatce piersiowej. No i te zapadnięte żyły. Nie wiem. Może to atak + odwodnienie. Ciężki temat, ale skoro przez 8h nie umarłam na izbie to chyba jednak to atak paniki.

 


Maks pisze: 21.12. 2021 godz. 12:56

 

Jak sobie radzić z tą nerwicą lękową? Skąd to się wzięło. Jak żyć i się nie bać? Od 3 lat jest to lepiej to gorzej, biorę leki, ale to nie mija. Mam objawy somatyczne, nerwica lękowa czy choroba, skąd mogę to wiedzieć, ciągłe somaty, znacie to 100%, najgorsze objawy nerwicy lękowej. Nie wychodzę z domu, bo jak tylko wyjdę do jest źle.

 


Sylwia pisze: 24. 02. 2022 godz. 1:50

 

Hmmmmm..... pozdrawiam wszystkie osoby cierpiące na nerwice lękową ....bo najgorsze co może być.....to samotność....więc wspierajmy się. Ja cierpię na " to coś "już bardzo długo....ale leki biorę od 2 lat jakoś. Najpierw asertin 50Teraz asertin100. Mogą być różne objawy ..... w moim przypadku to Uczucie odrealnienia. Bardzo silne somaty ,biegunki z nerw, różne bóle w klatce piersiowej i nie tylko. Stale silny paniczny lęk. Powtarzające się w kółko ciągi myślowe w głowie od których nie da się uciec..... i ciągły stres który nie mija i jest ze mną od rana do wieczora.... hmmmm również skurcze jelit z nerw bardzo boli mnie brzuch przez co nabawiłam się kolejnego zaburzenia.....albo nie jem nic albo się obżeram. Tylko jak byłam w ciąży to starałam się zdrowo odżywiać bo się bałam o dziecko .....a jak urodziłam to od razu w miesiąc schudłam 20 kg bo nic prawie nie jadłam ze stresu gdyby nie mój mąż to dalej bym chudła i zagłodziła się na śmierć chyba. Chodzę do psychiatry ....przeszłam nie jedna terapie i nic. Mam wrażenie ze z roku na rok jest gorzej. Czasem mam takie myśli "dlaczego ja?????!!!!!"..... i ze to już nigdy nie zniknie będzie ze mną zawsze. Czasem jak mam gorszy dzień albo ciągle lęk...to proszę Boga żeby mnie zabrał do siebie bo dłużej nie dam rady.... a jak poczuje się chodź trochę lepiej to patrzę na mojego męża i synka i mam wyrzuty sumienia ze tak myślałam. Czasami mam takie myśli ze już nie chce żyć ....każdy dzień to walka. Więc tak sobie walczę i walczę padam na pysk a moi bliscy mnie wspierają ale nie mogą pojąć co się dzieje w mojej głowie. Zazdroszczę ludziom którym udało się z tego wyjść .... ja dalej próbuje bo mam fajnego męża i synka tylko bardzo się boje ze przez to co mam nie będzie miał matki takiej na jaką zasługuje. Jak uciszyć i lub zaakceptować te myśli w głowie które nie dają ci normalnie funkcjonować?

 


Monika37 pisze: 10. 12. 2022 godz. 08:34

 

Gdy miałam 22 miałam ataki paniki. Byłam pierwsza osoba z rodziny, która studiowała i w dodatku za granica. Rodzice dawali mi ok 300eur miesięcznie. Żyłam w najgorszym akademiku, na początku bez internetu w pokoju, z dzielona Łazienka z 6oma osobami. Warunki gorsze niż w domu w Polsce, gdzie i tak 49m2 na 4 osoby to ciasnota. Nauka w obcym języku. Brałam antydepresanty chyba 1,5 roku. (Miałam do tego bol głowy, otępienie, etc.). To było 15 lat temu. W wieku 30 lat ze stresu w pracy dorobiłam się zapalenia żołądka, odkryty byl helikobakter, wziełam antybiotyk, dałam sobie czas na bezrobociu i się wyleczyłam. Był to fajny czas. Po 5 latach stałej pracy szkolenia na koszt urzędu pracy, widziałam swiatło dzienne zima, "wolność" od szefów, młodość. W ostatniej pracy szef znowu mnie bardzo stresował, na zebraniach siedziałam i miałam uczucie, że stracę równowagę, tez takie mini ataki fobii, ale tylko na zebraniach. Potem bezrobocie i kolejna praca. Podkreślę, ze najbardziej w życiu chciałabym mieć związek, małżeństwo i wspólne życie razem. Wiele randek miałam, ale czy biedny czy bogaty, prosty czy wykształcony, żaden z tych, którzy mi się podobał nie zakochał się, nie latał za mną. Tylko raz kogoś odrzuciłam, bo facet był wielka sknera, podczas gdy ja mimo ze mam mało chętnie się dziele, zwłaszcza z partnerem. Corona, największa samotność w życiu, obawy zdrowotne, wykluczenie z powodu nieużycia szczepionki, kolejny facet mnie nie chce, choć ja się bardzo staram i zwłaszcza ze jest corona i lockdowny. Niemoc, coraz bardziej widzę swoje robotnicze pochodzenie i samotność zycia za granica w bardzo małym mieszkaniu, do którego w 2022 przestaje zapraszać moje 2 najbliższe kolezanki. Pod koniec 2021 poznaje faceta, dużo starszego. Randki są niestety rzadkie, z jego powodu. Jest szefem oddziału psychiatrii i psychosomatyki, ma na głowie dom i mieszkanie służbowe. Coś jest nie tak i znowu uczucie, ze koleś chyba sie nie zakochał, albo może gra na dwa domy. Znowu pytanie, jak to jest, ze dwie moje najbliższe znajome (wyglądem podobne, wiek ten sam, wyksztalcenie, brunetki) zostały przez ich facetów szybko zaproszone do wspolnego mieszkania, jedna po 3 mies, druga po 5 już zaszła w ciążę, a ja nawet nigdy nie mogę powiedzieć, ze mam faceta. 2022 to tylko rzadkie randki, praca, praca, praca i coraz wieksza frustracja. Corona, wtedy tez ujawnil sie herpes genitalny, moze nawet zarazil mnie ten randkowicz. Mialam bole nerwow w kregoslupie. Ortopeda i 6 spotkan fizjoterapii pomogly. Dupa boli od siedzenia 9h w pracy, 8-17, frustracja. A w październiku poczulam sie gorzej, bladośc, sine oczy, totalne zmęczenie. W pracy mówili ze wygladam na chora. W te dni mialam tez polozeniowe zawroty glowy czyli przy obracaniu sie na lozku na drugi bok. Po paru dniach przeszły. 2 tyg. Pozniej byłam na ginekolog i na szczęscie to wtedy zaczęły się swędzenia. Wyszły OWSIKI. Choć nie mam dzieci, nie mam stałego partnera z którym mieszkam, co za ironia losu!!! Leki, kuracja. Musiałam powiedzieć o owsikach mojemu randkowiczowi. W końcu albo ja go mogłam zarazić śpiąc u niego parę tygodni wcześniej a może on mnie, bo ma 8 letniego syna który nocował w mieszkaniu służbowym parę tygodni wcześniej. To by było na tyle, gdyby nie fakt, ze zawroty głowy położeniowe wróciły, a do tego zaczęły budzić lek, i niestety do tego bol głowy najgorszy z rana, szumy uszne i co najgorsze brak poczucia równowagi. Wyniki krwi, crp, moczu, wątroby, wit. D i żelaza na koniec listopada w normie. Położeniowe poranne zawroty głowy ustapiły, bo wzięłam tabletki bellergot. Dostałam je kiedyś od mamy w razie czego. Od laryngolog (błędnik po teście z zimna woda jest ok) betaserc, od ogólnej pramolan na dzień, na noc bellergot. Jestem na dopingu i nadal tinitus w uszach, brak równowagi, bol głowy. A jak się zaczęło w obu przypadkach z zawrotami? W 1.: poprzedzały je wybuch złości i kłótnia z mamą oraz początki symptomów owsików. W drugim przypadku: randka i mega rozczarowanie, było milo, ale ja dopiero po randce uświadomiłam sobie, że to nie jest w porządku, ze ja dostaje tak mało, a jestem gotowa dać tak wiele. Rozczarowanie, że życie jest tak niesprawiedliwe. Psychoterapie mam od około 4 lat, spotkania są rzadkie, w tym roku co 6/ 8 tyg. 50min wygadania się... Poza tym ojciec biologiczny od 17 lat zniknął z mojego życia, ojczym 12 lat temu umarł, w tym samym czasie zmarł dziadek, drugiego dziadka nie znałam a brata widzę od czasu corony raz na rok. Nie mam facetów w moim życiu, a tak bardzo tego potrzebuje dla duszy. Teraz czeka mnie szukanie przyczyny moich uciążliwych zawrotów głowy i brak poczucia równowagi: nerwica, kręgosłup albo jeszcze coś innego. Pozdrawiam i byłabym wdzięczna za poradę!

 

 


Daria pisze: 16.05. 2023 godz. 15:09

 

Najgorsze objawy nerwicy lękowej to zawroty głowy, trudno to zrozumieć, nie wiem czy te zawroty głowy są rzeczywiście od nerwicy czy jednak jestem na coś chora. Tłumaczę sobie, że takie mam somaty po prostu, ale co jeśli to jakiś rak mózgu. Czy ktoś też ma zawroty głowy i dowody na to, że to rzeczywiście objawy nerwicy lękowej, a nie jakaś inna choroba?

 

 

Stany lękowe- co to w Twoim życiu oznacza? Jak pozbyć się lęku z organizmu? Czy
  "Osoba A: Co jeśli prawo powszechnego ciążenia zostanie zniesione i będziemy wisieć w powietrzu do
Poniżej znajdziesz krótki poradnik co robić gdy przechodzisz przez atak paniki i lęku. W pierwszej
Agorafobia- test do samobadania- nerwica lękowa 1. Czy przebywanie w wymienionych niżej sytuacjach powoduje u
Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (inaczej nerwica natręctw)- oto poniżej kilka wskazówek, które pozwolą Ci zrozumieć choć
1. Co to jest fobia społeczna/ lęk społeczny? 2. Nieśmiałość czy fobia społeczna (lęk społeczny)?
To wspaniałe, że jako członek rodziny lub przyjaciel, troszczysz się i chcesz pomóc swojemu bliskiemu
Wiele osób opisując swoje przeżywanie lęku, mówi o doświadczeniu, które określa jako trudne do wytłumaczenia,
Zaburzenia lękowe- inaczej nerwica lękowa- objawy- na czym to polega? Nerwica lękowa- co to oznacza
Gdy za złością ukrywa się lęk, a za lękiem złość... Złość i lęk to emocje,
Można zdobyć wiedzę na temat lęku, przeczytać książkę, przerobić i wypracowywać techniki, które mają podpowiadać
Problemy ze snem a nerwica lękowa. Problemy ze snem są jednym z objawów nerwicy lękowej,

Dodaj komentarz:

Twój nick:

Twój mail (niepublikowany)

Twój komentarz:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

WRóĆ

04 lutego 2022


Zaburzenia lękowe (nerwica lękowa). Diagnoza i objawy nerwicy lękowej.

Nerwica lękowa objawy

USŁUGI:

Konsultacje psychologiczne online

Psychoterapia online

Konsultacje telefoniczne

 

Regulamin 

Polityka prywatności

Cennik i metody płatności

FAQ

 

Znajdziesz nas na:

Poradnia Psychologiczna Online

Terapia Lęku Online

tel. 502 291 584

kontakt@totylkostrach.pl

 

Copyright © 2019- 2024 by totylkostrach.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!